Qua miền Tây Bắc

Bình luận (1)

  1. tranhaidao

    Qua miền Tây Bắc núi ngút ngàn trùng xa, suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua, bộ đội ta vâng lệnh Cha già. Trùi ui, hay tuyệt vời.