Phố núi

Bình luận (1)

  1. YbinhMlo

    "Phố núi của tôi chưa thành tên gọi, mà đã in trong trí bao người..." Nguyễn Mạnh Thường có phải là một thanh niên rất hiền, khôi ngô và trẻ mãi ?

    Du dương, dịu dàng ... in trong tâm trí tôi đã lâu rồi. Nhớ quá, ngày xưa ...