Nơi anh gặp em (Chuyển soạn cho guitar)

Bình luận (1)

  1. Dong
    Nơi anh gặp em là sáng tác của Hoàng Hiệp chứ không phải của An Thuyên!