Mưa rơi

(Nằm trong chùm 5 bài dân ca Việt Nam)

Bình luận (0)