Gran Jota (Đi săn)

Đóng góp: Anh Thư
Sáng tác : Francisco Tárrega (1852- 1909) nhà soạn nhạc và nhạc công nổi tiếng người Tây Ban Nha. Trình bày : Pepe Romero (sinh 1944), nhạc công guitare cổ điển nổi tiếng thế giới người Tây Ban Nha

Bình luận (0)