Dòng kênh trong

Bình luận (1)

  1. Đức Tuấn
    Theo tôi, bản thu này và bản " Dòng kênh trong - Dàn nhạc Đài TNVN " chỉ là một, chỉ khác ở chỗ bản này đầy đủ hơn bản kia. Dàn nhạc chơi bản này nghe không thích bằng bản mà VOV sử dụng làm nhạc hiệu cho chương trình " Tiếng thơ ". Ở bản của " Tiếng thơ " , tiếng đàn bầu nổi trội và réo rắt trên nền các nhạc cụ khác phụ họa nghe rất thích, còn ở bản này, ở một số chỗ, có vẻ như các nhạc cụ khác chỉ gây " nhiễu " thêm cho đàn bầu làm cho " dòng kênh " trở nên kém " trong " đi. Chất lượng băng của 2 bản thu này cũng không được tốt làm ảnh hưởng đến giá trị của bản nhạc. Theo tôi, BQT nên thay bằng bản thu mà VOV sử dụng làm nhạc hiệu " Tiếng thơ " thì có lẽ hay hơn.