Chiến thắng Điện Biên

Bình luận (1)

  1. Đặng Hoàng Thương

    Hồi còn nhỏ (1985 đổ về sau) tôi hay năm ngủ với ông ngoại , tờ mờ sáng ông bật đài (sôi vì chưa có sóng như bây giờ) có hôm ông đế đài sôi mãi..Tiếng nhạc cất lên đầu tiên của chương trình phát sóng là bản nhạc bất hú này!