An der schoennen und blauen Donau (Sông Đa-nuýp xanh)

Trình bày : Dàn nhạc giao hưởng Wien, Chỉ huy : Erich Binder

Bình luận (0)