Xuông hời

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Đặc sắc, sâu lắng và truyền cảm một thể loại hát chèo lời cổ Nghệ sỹ nhân dân Minh Thu ơi!