Xuân, hạ, thu, đông

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Đề nghị BBT có quy ước để phân biệt nghệ sỹ Minh Huệ (Nghệ Tĩnh) thể hiện bài hát này cùng với các bài hát "Hát Ví Đối Đáp", "Màu Xanh Trên Quê Mới", "Đường Về Xứ Nghệ Hôm Nay", ... khác với nghệ sỹ Minh Huệ (Chèo) thể hiện bài hát "Khúc Hát Tình Yêu".