Xa nhau vẫn đợi vẫn chờ

XA NHAU VẪN ĐỢI VẪN CHỜ

1 - Câu hát này gửi từ quê hương
Câu hát này gửi về biên cương
Xa xôi cách mấy trùng dương
Tình ta vẫn luôn xanh thắm dù bao gió sương không sờn
Ơi người là người em thương.
Biếc xanh như nước trên nguồn
Ngọt như đàn môi bên suối,tâm hồn tâm hồn vấn vương
Ơi người là người em thương.

2 - Mai miếng trầu vui cùng quả cau
Đôi lúa mình lại về bên nhau
Xa nhau đã biết chờ nhau
Tình ta vẫn luôn xanh thắm dù bao gió sương không sờn
Ơi người là người em thương.
Khó khăn nuôi chí can trường
Nhụy hoa luyện trong mưa nắng
Gió vờn hương càng thêm hương
Đôi lời gửi người em thương.
Đây lời gửi từ quê hương.

Bình luận (0)