Voi nhiều cỏ ít

Voi nhiều cỏ ít
Điệu Bà Rí
Dân ca Phú Thọ
Lời mới: Dân Huyền
Trình bày: Quang Mạo - Hồng Liên - Tốp Nữ Đài TNVN

Vòi gì vòi thế ới tình tình ơi,ấy Voi vòi voi
Giời kêu trần thế nói sai lời giời
Gán cho ông Giời làm khổ các đời Voi
Ơi trần thế ơi,này làng này phố ơi
Càng ngày cỏ càng ít
Đất lại nhiều Voi
Lấy chi mà xơi
Thích Voi cho lắm,chứ cỏ thì cằn
Cứ trông kia kìa mặt méo mày nhăn
Ơi trần thế ơi,này làng này phố ơi
Đẻ gì mà nhiều thế
Đống Voi đàn Voi
Ối giời giời ơi
Nhìn con nheo nhóc,má xanh nanh vàng
Biết bao cơ hàn,đầy rẫy cái thở than
Có vòi nữa chăng,còn vòi vòi nữa chăng ? !

Nói trên nền nhạc :

Cái đà Cỏ ít Voi nhiều
Đẻ thêm cho lắm cái nghèo liền tay
Sức đâu cứ phải loay hoay
Lo ăn lo ốm cho bầy Voi con.

Vòi gì vòi thế ới tình tình ơi,ấy Voi vòi voi
Giời kêu trần thế nói sai lời giời
Gán cho ông Giời làm khổ các đời Voi
Ơi trần thế ơi,này làng này phố ơi
Càng ngày cỏ càng ít
Đất lại nhiều Voi
Lấy chi mà xơi
Thích Voi cho lắm,chứ cỏ thì cằn
Cứ trông kia kìa mặt méo mày nhăn
Ơi trần thế ơi,này làng này phố ơi
Đẻ gì mà nhiều thế
Đống Voi đàn Voi
Ối giời giời ơi
Nhìn con nheo nhóc,má xanh nanh vàng
Biết bao cơ hàn,đầy rẫy cái thở than
Có vòi nữa chăng,còn vòi vòi nữa chăng ?

Bình luận (0)