Việt Nam biết mấy tự hào

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Đề nghị Ban biên tập xem xét bổ sung thông tin để phân biệt nghệ sỹ ưu tú Minh Tâm (ca Huế) thể hiện bài hát này với nghệ sỹ ưu tú Minh Tâm (chèo). Trân trọng!