Ví phường vải

              VÍ PHƯỜNG VẢI


Nữ:
Người ơi... tắn tằn róc rách
Vì chưng kéo (ờ...ơ...ơ) vải...
Nên sinh ra (ờ...ơ) phường.

Nguyệt dạ canh (à) trường
Dăm ba o ngồi (ờ...ơ) lại
Trước là nghề (ơ) bông (ờ...ơ) vải
Sau đàn hát (à) vui (ờ..ơ) chơi (ơ)
Trăng gió mát (à) gởi (à ơ) lời
Xa quay nên (ơ) cung (ơ) vải
Khung dệt thành (ơ) tấm (ơ) vải.

Dừng xa (ơ...ơ) khoan kéo ... (ờ...ơ) phường
Hình như có khách, viễn phương tới nhà...đó.
Nam:
Người ơi... chứ đồn đây có gái (ì) hát (ơ...ơ) tài
Để ta đối (ờ..ơ) địch một vài (ơ) trống canh
Chứ dẫu thua dẫu được cũng đành
Bỏ công nghiên (ờ..ơ) bút sách đèn bấy lâu.
Nữ:
Hỡi là người ơi ơ....ơ...
Nghe Chàng thông thạo Thúy Kiều
Gặp đây xin (ờ...ơ..) hỏi mấy điều (mà) phân (ơ) minh.
Vì sao Viên ngoại lai Kinh,
Vì sao Kiều (ờ...ờ...ơ) phải bán mình chuộc (ờ...ơ...ơ) Cha (ơ...)?
Nam:
Này em ơi.., chứ Anh đây Quốc ngữ trự hay
Thúy Kiều cũng thạo xin giãi bày cùng Đào thơ
Chứ vu oan bởi Lạo Bán tơ
Cho nên Viên (ờ...ơ) ngoại bất ngờ lai Kinh
Vì chưng hiếu nặng hơn tình
Cho nên Kiều (ờ...ơ) phải bán mình chuộc Cha.
Nữ:
Hỏi chự chi anh chôn xuống đất
Hỏi chự chi anh cất lên đầu
Hỏi chự chi anh mang không nổi
Hỏi chự gì gió thổi không bay
Trai nam nhi đối đặng
Em trao tay lạng (ơ) vàng.
Nam:
Này em ơi,
Chự Hoàng Tiên anh chôn xuống đất
Chự Phụ Mậu anh cất lên đầu
Chự Đá vàng anh mang không nổi
Chự Duyên tình gió thổi không bay
Em trao chi cho anh thỏa dạ
Chứ trao lạng vàng... anh nỏ ưng.
Nữ:
Người ơi, xuống dưới Sông Lam bắt con cá (ờ...ơ) lội
Lên Núi Hồng Lĩnh hái một trái sim.
Nam:
Có thương nhau anh mới đi tìm
Bây giờ kháp mặt như Kim kháp (ơ) Kiều.
Nữ:
Hỡi là người ơi ơ...
Duyên đôi ta hội ngộ tình cờ
Ngọn đèn em (ờ...ờ...ơ) vạt câu thơ anh (ờ...ơ ...ơ) đề.
Nam:
Chứ ra về nhớ lắm em ơi
Nhớ xa em (ờ...ơ) kéo nhớ lời em than.
Nữ:
Ờ ... ơ... chưa đi anh đạ vội về
Đạ đi đừng vội, vội về đừng (ơ) đi.
Nam:
Người ơi, muối ba năm muối đương còn (ơ) mặn.
Nữ: Gừng chín tháng gừng hãy còn cay.
Nam+Nữ:
Đôi ta tình nặng ngại dày
Dù có xa nhau đi chăng (ơ) nữa
Thì ba vạn sàu ngàn ngày nỏ (ơ) xa.

Bình luận (0)