Về thăm lại trường xưa

Bình luận (2)

  1. Nguyen Van Quan
    Nguyen Van Quan
    Giọng ca này là giọng ca của nghệ si Hoàng Tuấn, các anh chị sừa lại nhé!
  2. PLN
    Sao giọng Thanh Tuấn ở đây khác quá ,không giống T T vẫn thường nghe ( chẳng nhẽ có 2 Thanh Tuấn "A-B" )mong các bác cùng nghe và thẩm định giúp .Rất cảm ơn...