Tưởng vọng xuân tình

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Mẫu mực, đặc sắc và đỉnh cao tiếng hát Nghệ sỹ nhân dân Minh Thu - Diễn viên Nhà hát chèo Việt Nam ở làn điệu chèo cổ Tưởng vọng xuân tình!