Tương phùng tương ngộ

TƯƠNG PHÙNG TƯƠNG NGỘ

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Quang Vinh- Lệ Thanh

*********************


Khi tương phùng là khi nay a tương ngộ i
Xuôi lên bộ văng vẳng tiếng tơ tình
Chiêm i í bao lại lần chần là canh năm canh, 
Chiêm i í bao lại lần chần là canh năm canh.

Bên i mạn oanh i ơ bên i mạn oanh,
Ngồi tựa giăng thanh thương nhớ sầu oanh, thương nhớ sầu oanh
Lẻ loi chim nhạn ới bạn ớ tình ơi là
Em biết đến bao giờ họp mặt là đôi sánh đôi
Tôi biết đến bao giờ họp mặt là đôi sánh đôi.

Đôi í tình ta í ơ đôi tình ta,
Tình đẹp i í tình ta, nghĩa nặng í ì vào ra.
Xuôi bên hòa là duyên nay a bén lại, bén lại tính nghĩa tình
Trước í không phải sau đền nghĩa sinh ba sinh
Trước í không phải sau đền nghĩa sinh ba sinh.

Bình luận (0)