Trúc mai

Bình luận (1)

  1. Nguyễn xuân Điền
    Nguyễn xuân Điền
    Bài hát rất hay-mang nặng âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc bộ- sao lại viết là 'dân ca Tây Bắc' nhỉ ?