Trên con đê biển

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Khúc hát tự hào về con đê chắn biển Tràng Cát, nay thuộc quận Hải An, thành phố Hải Phòng.