Trên cánh đồng rau

Đóng góp: BigGuy

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Tiếng hát mượt mà, lắng sâu, bay bổng và lay động lòng người của nghệ sỹ ưu tú Vân Huyền - Diễn viên Nhà hát chèo Hà Tây (cũ), nay là Nhà hát chèo Hà Nội.