Trên cánh đồng quê

TRÊN CÁNH ĐỒNG QUÊ
(Theo điệu "Vào chùa", Dân ca Quan họ Bắc Ninh).

Lời mới: Đỗ Đức Hiền.
Thể hiện: NSND Thúy Hường.
(Ảnh: "Tiếng chim hót trên cánh đồng quê ríu ran tìm về, quyện hoà cùng với đất sinh sôi...").

1-
Từng đàn chim tung cánh (í ơ ơ) giữa trời xanh gió reo trong lành
Câu quan họ cùng anh vui bước
Tiếng chim hót trên cánh đồng quê ríu ran tìm về
Quyện hoà cùng với đất sinh sôi, hương đời ngát thơm hương đời.

2-
Mùa về thơm hương lúa (í ơ ơ) lúa bội thu bông trĩu hạt vàng
Bao tình người quyện trong hương lúa
Có công sức của gái cùng trai sớm hôm miệt mài
Nặng tình ai khúc dân ca quê nhà hát trên quê nhà.

3-
Nhà nhà thêm giàu đẹp (í ơ ơ) bốn mùa hoa có công bao người
Nơi ruộng đồng, nơi tiền tuyến
Dẫu gian khó mưa nắng quản chi nhất tâm đồng lòng
Rằng thuỷ chung trước (i) sau ta hẹn ngày cùng nhau sum vầy.
(KẾT)
Rằng thuỷ chung trước (i) sau, hẹn cùng nhau sum vầy.

Bình luận (1)

 1. doduchien68
  đây là lời bài hát:TRÊN CÁNH ĐỒNG QUÊ
  (Theo điệu Vào chùa - Quan họ Bắc Ninh - Soạn lời: Đỗ Đức Hiền)

  Từng đàn chim tung cánh í ơ giữa trời xanh gió reo trong lành
  Câu quan họ cùng anh vui bước
  Tiếng chim hót , (tiếng chim hót) trên cánh đồng quê, díu dan tìm về
  Quyện hoà cùng với đất sinh sôi
  Hương đời ngát thơm hương đời

  Mùa về thơm hương lúa í ơ ơ lúa bội thu bông trĩu hạt vàng
  Bao tình người quyện trong hương lúa
  Bao công sức, (bao công sức) của gái cùng trai sớm hôm miệt mài
  Nặng tình ai khúc dân ca
  Quê nhà ngát hương quê nhà

  x x x

  Mùa về thơm hương lúa í ơ ơ lúa bội thu bông trĩu hạt vàng
  Bao tình người quyện trong hương lúa
  Bao công sức, (bao công sức) của gái cùng trai sớm hôm miệt mài
  Nặng tình ai khúc dân ca
  Quê nhà ngát hương quê nhà

  Nhà nhà thêm giầu đẹp í ơ bốn mùa hoa, có công bao người
  Nơi ruộng đồng, nơi tiền tuyến
  Dẫu gian khó, (dẫu gian khó) mưa nắng quản chi,nhất tâm đồng lòng
  Rằng thuỷ chung trước i sau
  Ta hẹn ngày ... cùng nhau xum vầy