Trên cánh đồng quê

TRÊN CÁNH ĐỒNG QUÊ
Theo điệu Vào chùa - Quan họ Bắc Ninh .


Soạn lời: Đỗ Đức Hiền.

Trình bày: Thúy Hường

***********************************

 

Từng đàn chim tung cánh í ơ giữa trời xanh gió reo trong lành
Câu quan họ cùng anh vui bước
Tiếng chim hót , trên cánh đồng quê, díu dan tìm về
Quyện hoà cùng với đất sinh sôi
Hương đời ngát thơm hương đời

Mùa về thơm hương lúa í ơ ơ lúa bội thu bông trĩu hạt vàng
Bao tình người quyện trong hương lúa
Có công sức, của gái cùng trai sớm hôm miệt mài
Nặng tình ai khúc dân ca
Quê nhà ngát trên quê nhà

Nhà nhà thêm giầu đẹp í ơ bốn mùa hoa, có công bao người
Nơi ruộng đồng, nơi tiền tuyến
Dẫu gian khó, mưa nắng quản chi,nhất tâm đồng lòng
Rằng thuỷ chung trước i sau
Ta hẹn ngày ... cùng nhau xum vầy

 

Rằng thuỷ chung trước i sau
Hẹn ... cùng nhau xum vầy

 

Bình luận (0)