Tiếng hát từ đồng đay

Bình luận (3)

  1. lhn.101263

    Xuất sắc và tuyệt đỉnh giọng hát chèo NSUT Trần Thị Tách - Diễn viên Nhà hát chèo Quân đội!

  2. Lê Ngoan
    Hay, Mình rất thích nghe những điệu hát chèo.
  3. buitheha
    giọng ca ngọt ngào mà đăm thắm,sao da diết thiết tha đến vậy,đúng là dân ca ngệ thuật trên cả nghệ thuât...