Tiếng hát quê Thanh
TIẾNG HÁT QUÊ THANHĐiệu "Hò Sông Mã"Dân Ca Thanh HóaSoạn lời: Dân HuyềnTrình bày: Kim Liên - Trần Thọ.**************************** Dô khoan dô huầy, dô khoan dô huầyAnh nói rằng là người Thanh Hóa (dô khoan dô huầy)Vậy quê quán ở nơi mô ? (Dô khoan dô huầy)Có biết hò là hò sông Mã (Dô khoan dô huầy)Thì hãy huây dô theo nhịp chèo (Dô khoan dô huầy, ê dô khoan ta dô huầy)Tôi nói rằng là người Thanh Hóa (Dô khoan dô huầy)Thời Nông Cống ấy quê tôi (Dô khoan dô huầy)Ai có về gửi ngàn câu hát (Dô khoan dô huầy)Từ chốn xa xôi về cùng (Dô khoan dô huầy, ê dô khoan ta dô huầy).Người Thanh Hóa anh hùng (ê Dô khoan dô huầy)Dẫu khó khăn lòng son vẫn vững (ê Dô khoan dô huầy)Vẫn hát cùng quê hương (Dô khoan dô huầy, ê dô khoan ta dô huầy)Huầy huầy dô....Dô khoan dô huầy, dô khoan dô huầyEm nhắn người là người yêu dấu (Dô khoan dô huầy)Còn chiến đấu ở nơi xa (Dô khoan dô huầy)Hãy vững lòng luyện rèn tay súng (Dô khoan dô huầy)Rằng ở quê ta em vẫn chờ (Dô khoan dô huầy, ê dô khoan ta dô huầy).Ta hát cùng là cùng non nước (Dô khoan dô huầy)Lời giao ước,ước nên duyên (Dô khoan dô huầy)Dẫu mấy đèo là đèo mấy suối (Dô khoan dô huầy)Thì vẫn không quên câu hẹn hò ( Dô khoan dô huầy, ê dô khoan ta dô huầy).Vì Thanh Hóa quê nhà (ê Dô khoan ta dô huầy)Càng sáng câu tình riêng nghĩa cả (ê Dô khoan ta dô huầy)Trong tiếng hò vang xa (Dô khoan dô huầy, ê dô khoan ta dô huầy)Thanh Hóa quê hương đẹp giàu.....