Tiếng hát quê hương gửi người chiến sĩ

TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG GỬI NGƯỜI CHIẾN SĨ

Điệu: Lý Con Sáo Sang Sông
Dân Ca Nam Bộ
Soạn lời: Dân Huyền
Trình bày: Ái Vân.
*************************************** 


1 -
Ơ ơ… Xuân sang mà em hát, hát ngàn lời ca thắm tình làng quê ơ ơ…

Em xin chúc người chiến sĩ (ơ ơ) xuân về, xuân về càng vui, tấm lòng nở hoa
Anh chắc tay súng vững bước đường xa
Nơi biên phòng hải đảo xa sáng lời ca.

2 -

Ơ ơ… Hương xuân hòa hương lúa cùng trao duyên,ấy mà trao duyên
Mênh mang lưng trời én lướt (ơ ơ) máy rền máy rền chào xuân, thắm tình quân dân
Thôn xóm yên ấm trong dáng hình anh
Nơi thao trường luyện đôi chân vẫn hành quân

3 -

Ơ ơ… Xuân qua mà anh hát hát lời mừng công,thắng giặc ngoại xâm ơ ơ…
Xuân nay vang lừng tiếng hát (ơ ơ) ươm mầm cây đời tương lai, ta cùng chung tay
Ngôi sao trên mũ cây súng quàng vai
Anh lên đường vì hôm nay với ngày mai.

4 -

Ơ ơ… Chim bay mà ríu rít mừng xuân sang,hát mừng nơi nơi ơ ơ…
Em xin chúc người chiến sĩ thêm một tuổi đời và thêm một tuổi quân,
Xuân càng thêm xuân, non sông gấm vóc đẹp mãi màu xanh
Khi xuân về làng xóm vui hát mừng anh.

Bình luận (3)

  1. Bác Công
    Tin liền, còn ai biết rõ kỳ nữ của mình hơn là Lão. Tks
  2. Lão Nông
    Chính xác là giọng Ái Vân đó, bác ạ. Giong Ái Xuân săc hơn, đanh hơn, không ấm, mềm như vầy đâu.
  3. Bác Công
    Bác Lão Nông ơi, đây là giọng của Ái Xuân thì phải, Ái Vân có hát dân ca Nam Bộ, nhưng giọng nhẹ hơn nhiều.