Tiếng hát quê hương

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Đề nghị Ban biên tập có ký hiệu phân biệt nghệ sỹ Thanh Thủy (chèo) thể hiện bài hát này với nghệ sỹ Thanh Thủy (ca Huế) thể hiện bài hát Tình Đảng sắt son (soạn lời Kỳ Châu), bài hát Tương tư khúc, bài hát Đẹp như chiếc nón bài thơ (soạn lời Vĩnh Hà) và bài hát Bài ca thủy lợi (soạn lời Lê Đình Lường) và nghệ sỹ Thanh Thủy (dân ca Nghệ Tĩnh) thể hiện bài hát Kể chuyện Quỳnh Lưu cũng ở trang website này.