Tiếng hát Đồng Giao

Bình luận (3)

  1. Ngọc Thạch

    Gửi bạn lhn.101263. Tôi nghĩ thông tin trên là đúng rồi không cần sửa gì nữa. Tốp nữ hát ở đây là tốp nữ Đội chèo chứ không phải là tốp nữ hát tân nhạc. Danh xưng Nhà hát ĐTNVN mới đổi gần đây nhưng vác bản thu từ trước vẫn mang tên cũ, chúng tôi không đổi để dù bản thu cũ hay mới vẫn vào chung một mục Đội chèo ĐTNVN. Chào bạn.

  2. lhn.101263

    Thể hiện bài hát này gồm nghệ sỹ ưu tú Duy Thường, nghệ sỹ ưu tú Minh Tâm, nghệ sỹ ưu tú Kim Thoa và tốp nữ Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam kính thưa Ban biên tập!

  3. Hải Lê Nam

    Kính đề nghị Ban Quản trị bổ sung thông tin đầy đủ các nghệ sỹ thể hiện bài hát này là: Nghệ sỹ ưu tú Duy Thường, nghệ sỹ ưu tú Minh Tâm và Tốp nữ Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam. Trân trọng!