Tiếng hát bình minh

Ơ…Bình minh toả rạng núi đồi. Khoan ơi hỡi hò khoan

Ơ… cây tươi tốt lá đâm chồi đơm hoa

Ơ…Làn mây gác núi hiền hoà

Ơ…Chim trời vỗ cánh reo ca hót mừng

Ơ…Trời quê ấm hạt nắng vàng

Ơ…Mương trong nước chảy soi hàng cây xanh

Ơ…Lời ca tiếng hát ngọt lành

Ơ…Hoà chung tiếng máy thâm canh xuống đồng.

Bình luận (0)