Tiếng hát bình minh
Ơ…Bình minh toả rạng núi đồi. Khoan ơi hỡi hò khoanƠ… cây tươi tốt lá đâm chồi đơm hoaƠ…Làn mây gác núi hiền hoàƠ…Chim trời vỗ cánh reo ca hót mừngƠ…Trời quê ấm hạt nắng vàngƠ…Mương trong nước chảy soi hàng cây xanhƠ…Lời ca tiếng hát ngọt lànhƠ…Hoà chung tiếng máy thâm canh xuống đồng.