Thường Tín khéo tay

THƯỜNG TÍN KHÉO TAY
Dân ca Hà Đông
Lời mới Dân Huyền
Trình bày: Huy Hùng


1-
Bàn tay cũng dệt (í ơ) thành thơ
Người dân quê ta Thường Tin (ớ hơ)
Từ xưa, từ xưa khéo tay trăm nghề
Chờ nay thắm đượm, đượm thắm tình quê

2-
Tình quê sáng tựa (í a) vầng trăng
Người dân quê ta Thường Tín (ớ hơ)
Tài năng, tài năng tiếng tăm lâu đời
Đôi tay khéo thật (ơ), thật khéo người ơi.

3-
Vùng quê mỹ nghệ sáng trong tình yêu
Càng say thêm bao hàng sứ, tre, mây
Hàng thêu, hàng thêu khảm trai, sơn mài
Quê ta sáng tạo (ơ) từ những bàn tay

4-
Hàng đi khắp nẻo bốn phương gần xa..
Lời khen nay đang thành những câu thơ
Lời ca, lời ca đó đây chan hòa,
Yêu sao đất ngọc ngà, Thường Tín tài hoa.

Bình luận (0)