Thư gửi cho anh

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Đây là iếng hát của nghệ sỹ ưu tú Minh Kết và tốp nữ Đoàn chèo Hà Tây (trước đây). Đề nghị Ban biên tập bổ sung thông tin những nghệ sỹ thể hiện bài hát này, ngoài Minh Kết còn có tốp nữ Đoàn chèo Hà Tây (nay là Nhà hát chèo Hà Nội). Trân trọng!