Thư gửi cho anh

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Tiếng hát của nghệ sỹ Minh Kết và tốp nữ Đoàn chèo Hà Tây (trước đây), nay là Nhà hát chèo Hà Nội nghe mãi không thấy chán.