Thư báo tin vui

Đóng góp: GÓT SEN ĐỦNG ĐỈNH

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Bài hát này do Thu Hòa và Tốp nữ Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam trình bày.