Thơm ngát hương cau

Bình luận (2)

  1. Ngọc Thạch

    Gửi bạn lhn.102364: Từ khi mới lập trang này, BBT dùng chữ Đội chèo để chỉ tập thể đội chèo của ĐTNVN mà không phân biệt nam nữ do đó BBT vẫn để như đã ghi từ đầu. Khi nào có thời gian BBT sẽ tách ra sau. Cảm ơn bạn.

  2. lhn.101263

    Nghệ sỹ nhân dân Hồng Ngát và tốp nữ (không phải và tốp nam nữ) Đội chèo, nay là Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam thể hiện bài hát này. Kính đề nghị Ban quản trị bổ sung và chỉnh sửa thông tin này. Trân trọng!