Thập ân Phụ Mẫu

THẬP ÂN PHỤ MẪU

Dân ca Nghệ Tĩnh
Trình bày: Hồng Lựu.
**************************


 
À a à ơi.
Trưa hè bên chiếc võng đưa. Mẹ ru con ơ ngủ  giữa trưa nắng ớ tròn. 
Đức mẹ nặng nê là con nhớ công cha ,là công cha đức mẹ, có nặng ơ nề 
Con chưa chứ lấy được chút gì báo ơn
Nào ai có cha, rồi thì ai có mẹ thì hơn 
Ai ơi có cha rồi thì ai có mẹ nuôi con thì hơn ơi,
Công cha rồi thì công mẹ con ư càng khổ thay
Con nhớ tình thâm là con ơi chứ ngãi ấy, con trọng thay 
Nhớ tình thâm ơi ngãi ấy con trọng thay,
Ơi công cha rồi thì nghĩa mẹ .xếp í tày bằng à non
Con ở làm sao là con ơi cho phải đạo làm con,
Lắng nghe thì con ơi chứ mẹ kể ngọn nguồn khúc nhối 
Mẹ kể thập ân từ khi trong lòng mẹ có thai,
Âm dương rồi có thiên đình nào ai biết gì 
Mẹ kể từ khi là con ơi bú mớm, nâng à niu  
Con trai, rồi  con gái, công lao nhọc ờ nhằn
Chăm lo đêm ngày sao cho con bú, con ăn.

Chăm lo đêm ngày sao cho con bú,
Ăn rồi con ăn ơi cái quần rồi thì tấm áo 
Chiếu chăn ướt đằm đằm, ướt thời mẹ chịu đành câm,
Rráo rê thì con ơi chứ mẹ dịch, con ư nằm đước yên,
Đốt ngọn đèn dù là con ơi suốt cả thâu ừ đêm 
Bao giờ cho con trở lại, lớn khôn bằng người 
Cha mẹ nuôi con là con ơi không chút... bỏ... rơi.... 
 

Bình luận (1)

  1. Phan hiep
    Tôi rất thích những khúc dân ca, ví dậm quê mình
    Xin cảm ơn vì tất cả