Tháng năm nhớ Bác

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Kính đề nghị Ban biên tập bổ sung, chỉnh sửa thông tin Nghệ sỹ nhân dân Hồng Ngát và Tốp nữ Đội chèo (nay là Nhà hát) Đài tiếng nói Việt Nam thể hiện bài hát này. Trân trọng!