Tháng năm nhớ Bác

- Thơm ngát hương sen, đất trời thơm ngát hương sen

Núi Hồng vầng mây buông trắng

Soi bóng sông Lam trôi lững lờ

Quê hương thuỷ chung tưởng nhớ, tưởng nhớ Bác hồ

Càng nhớ ơn Người

- Bác đã ra đi, con đường Bác đã ra đi

Một lòng vì dân vì nước, không ngại gian lao thác ghềnh

Quê hương niềm thương nỗi nhớ, nặng sâu ân tình

Biết mấy ân tình…

Bình luận (0)