Tâm sự chàng bán than

Bình luận (3)

  1. lhn.101263

    Kính đề nghị Ban biên tập tiếp nhận, kiểm tra và bổ sung thông tin tác giả bài hát này là Hoàng Khâm theo ý kiến và nội dung trao đổi của các thính giả. Trân trọng!

  2. yeunhacdo1971

    xin BQT cập nhật tên tác giả là Hoàng Khâm như lời bác Hải Lê Nam comment , bài ca thu thanh năm 1965

  3. Hải Lê Nam

    Bài ca này do soạn giả Hoàng Khâm viết lời.