Sắp mưa ngâu
SẮP MƯA NGÂUNó lác đác mưa ngâu, nó sình sịch mưa ngâu í ì iLá lá ngâu dậu mà rụng xuống (naỳ i) ấy bông lau phất cờNước trong xanh, nó phẳng lặng như tờ. nó lờ lững như tờ í i í ìMột vài đàn cái cá lớn (này i) nó nhấp nhô đầu ghềnhHỏi kìa ai? thời than khóc đầu ghềnh nó mấy lờ lững đầu ghềnh… í i í ì...