Sắp mưa ngâu

SẮP MƯA NGÂU


Nó lác đác mưa ngâu, nó sình sịch mưa ngâu í ì i
Lá lá ngâu dậu mà rụng xuống (naỳ i) ấy bông lau phất cờ
Nước trong xanh, nó phẳng lặng như tờ. nó lờ lững như tờ í i í ì
Một vài đàn cái cá lớn (này i) nó nhấp nhô đầu ghềnh
Hỏi kìa ai? thời than khóc đầu ghềnh nó mấy lờ lững đầu ghềnh… í i í ì...

Bình luận (0)