Ru con

RU CON

Dân ca Nam Bộ
Trình bày: Thương Huyền.
***************************

 

Gió mùa Thu mẹ ru mà con ngủ
Năm (ơ) canh chày, năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm
Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi
Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
Con hời mà con hỡi, con hỡi con hời
Con hỡi con hời, hỡi con!

Chí làm trai mê say mà yêu nước
Em nỡ dạ nào, em nỡ dạ nào, trách mối tình ai
Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi
Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng
Hãy nín nín đi con, ớ ngủ ngủ đi con
Con hời mà con hỡi, con hỡi con hời
Con hỡi con hời, hỡi con!

Đến mùa Xuân trong cơn mà dạ ấm
Cha ở con về, cha ở con về. Con nắm tay cha
Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi
Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng
Hãy nín nín đi con, ớ ngủ ngủ đi con
Con hời mà con hỡi, con hỡi con hời
Con hỡi con hời, hỡi con!

 

Bình luận (0)