Ra khơi đánh cá

Hát điệu cải biên

- Ra khơi, ra khơi !..

Ra khơi quăng lưới tung chài

Chờ triều lên thuyền ta vượt biển

Nhịp nhàng thả lưới buông câu

Kia biển xanh con nục, con thu

Theo lũ theo đàn vướng phải lưới nâu

Ta kéo về mau!..

- Vui sao, vui sao!..

Quê ta gió lộng cánh buồm

Đoàn thuyền ta ngày đêm vượt biển

Sẵn sàng khẩu súng trong tay

Quân thù kia xâm phạm chốn đây

Đã có dân chài lưới lửa ta vây

Khoan hỡi hò khoan

Khoan hỡi hò khoan

Bình luận (0)