Quê hương

Bình luận (1)

  1. Nguyễn Tùng Bách

    BBT ơi! Bài Then này do NSUT Bích Hồng và tốp ca nữ đoàn nghệ thuật Lạng Sơn hát chứ k phải đoàn Cao Bằng đâu.