Nông Cống quê Thanh

NÔNG CỐNG QUÊ THANH

Hát Chèo (Điệu Sử Bằng)
Lời: Nguyễn Quang Trung
Trình bày: Xuân Hanh.
*********************************
(
ảnh: Vạn Thắng - Nông Cống)


Ai về Nông Cống quê Thanh
Nơi Bà Triệu dấy binh đánh cồng đuổi quân cướp nước
Nối chí cha anh các thế hệ cháu con vững bước
Liên tiếp lên đường lập công làm rạng rỡ quê hương.

Nông Cống quê ta đang trên đà đổi mới, sức sống i dâng i trào ì i 
phới phới i niềm tin đồng ruộng ngát xanh, xanh ngát i mọi i miền hì hi

Bao đối trọc i i trở thành rừng cây ơn Bác i i ì i i...
Từ Tượng Văn ngược lên Vạn Thắng, từ Hoàng Giang i i về đến, đến Cống ơ Liêm,
tiếng hát ngân vang rộn rã khắp miền ì hi chung vượt khó dựng xây i hì dựng xây làng xóm i hì i i

Cuộc sống ấm no i bao i đời mơ ước nay i đã thành i hi thành hiện thực i i khắp quê ta 
đường mới rộng thêm, điện sáng i mọi i nhà, ì hi trường lớp mới i khang i trang i hi khang trang tươi đẹp í i hì...

Ý Đảng lòng dân quyện thành luồng gió mới, nghĩa nước i tình í nhà hì hì trọn vẹn í i thuỷ i  chung
sức mới nhân lên, thế mới điệp i trùng quê Nông Cống đất anh hùng truyền i thống.i i hi i hi hi hi

Bình luận (0)