Nón thúng quai thao

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (2)

  1. lhn.101263

    Đây là tiếng hát nghệ sỹ nhân dân Minh Thu và tốp nữ Nhà hát chèo Việt Nam.

  2. SaoThuy1949

    Bài này do tốp nữ Nhà hát chèo Việt Nam biểu diễn. Đây là bài lời cổ.