Non nước gấm hoa

Bình luận (2)

  1. Baicakhongquen

    Giọng ca sỹ Huyền My hay quá mà trên này mới có mỗi 1 bài.

  2. ngocle2000
    Trong dân ca Phú Thọ, có bài "Gió Mát Trăng Thanh", tôi được nghe từ những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, sao không có trên diễn đàn này nhỉ?