Nhớ thương

Bình luận (1)

  1. ThanhNguyễn
    Người H’rê cư trú chủ yếu ở miền tây tỉnh Quảng Ngãi (gồm 6 huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà), một số ít ở các huyện An Lão (Bình Định), Kon Plong (Kon Tum). Dân số H’rê hiện nay khoảng trên 114.000 người. Tiếng nói của họ thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme, ngữ hệ Nam Á (1).
    Cũng như các tộc người khác, dân ca H’rê luôn gắn với môi trường diễn xướng trong sinh hoạt đời thường và trong sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng.
    Dân ca lời cổ của người H’rê hiện nay rất hiếm hoi trong sinh hoạt văn hóa của họ, chủ yếu nằm ở các thể loại vađhôcon, cachoi, talêu, t’jeo. Riêng hát t’jeo, do chỉ lưu hành trong số ít thày cúng (p’dâu), nên không được chú ý đặt lời mới.
    Nội dung văn học trong lời ca của dân ca H’rê phản ánh sinh động cuộc sống của họ, dẫu vậy, có thể đúc kết thành 5 nội dung chính: tình yêu quê hương, lao động sản xuất, giao duyên, tình yêu gia đình, ca ngợi thần linh.st