Nhớ ơn thầy cô

Đóng góp: Nguyễn Sỹ Sang
Nhớ Ơn Thầy Cô !
(Nói Thơ )
Trồng người sự nghiệp thanh cao
Lòng con xúc động biết bao tự hào
Câu thơ con gửi nhạc vào
Du Xuân con hát ngọt ngào công ơn

(Hát Chèo- Điệu Du Xuân )
Ghi khắc trong lòng không quên
Không quên ghi khắc trong lòng
Con nhớ về trường xưa lớp cũ
Ới ới a mà chẳng sao quên, chẳng sao quên lớp xưa bạn hiền, nỗi niềm riêng
Thầy cô lâng bước dắt dìu, những đàn con
Nhẹ nâng đôi cánh vào đời…
( Lk vào Trổ 2 )
Cho con thêm mà trí tuệ
Ới ới a mà để nên người chứ nên người tài ba, thắm ngàn hoa
Ngàn hoa khoe sắc dâng đời, mãi tỏa hương
Tỏa hương thơm mát dâng đời
(LK vào trổ 3)
Xưa bên con mà nâng bước
Ới ới a mà để con thành chứ con thành trò hay, những bàn tay
Bàn tay nâng bước cô thầy, vẫn còn đây
Ngày đêm vun đóa hoa người
(Trổ 4 )
Con bước vào cuộc sống
Ơí ới a mà để con luôn khắc ghi khắc ghi công ơn người, nói làm sao
Làm sao con nói hết lời, những đầy vơi
Thầy cô con nhớ muôn đời…!
Nguyễn Sỹ Sang .

Bình luận (0)