Nhớ lời đồng đội

Nhớ Lời Đồng Đội
Hát xẩm
Lời mới: Dân Huyền
Trình bày: Minh Thu

Bạn tôi mãi mãi không về
Xa đồng đội xa cả quê hương mình
Trước khi về với đất lành
Bạn nhờ tôi đến Hà Thành quê hương
Mua cho một bó hương thơm
Bộ quần áo giấy cái gương hình tròn
Đôi dép lốp đế chưa mòn
Có thêm cái mũ không sờn vải xanh

*  *   *

Lời của bạn đẹp tâm linh
Tôi lên Hàng Mã lòng thành chọn mua
Những thứ mà bạn đã nhờ
Mua về kính cẩn “hóa” cho bạn mình
Âu cũng là một chút tình
Của người còn sống yên lành hôm nay
Bàn tay vẫn nhớ bàn tay
Giữ tròn lời hứa những ngày Trường Sơn
Mong bạn thanh thản tâm hồn
Trên đường về với cội nguồn Tổ Tiên
Ở nơi “Thế giới người hiền”
Lại vui khúc hát giao duyên thuở nào
Nhìn làn nhang khói vút cao
Cùng tàn hàng mã hòa vào không trung
Đã sang cái rét cuối đông
Thầm nhắc tên bạn mà lòng ấm lên
Nghĩ về một cõi thiêng liêng
Trong vùng sáng ấy có tên bạn mình.

Bình luận (1)

  1. toquocghicong
    toquocghicong
    NGhe buồn rớt nước mắt