Nhịp cầu quê hương

Đóng góp: thedinhonline

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Trần Thành Nên là tác giả bài ca này, có giới thiệu trong clip nêu trên thưa Ban quản trị. Trân trọng!