Nhắn gửi người thương
NHẮN GỬI NGƯỜI THƯƠNG Theo điệu : Ai xuôi về (dân ca Quan họ) Viết cho 1 nữ + tốp nữ hát Lời mở: (tốp nữ): Gửi là chúng em nhắn người …Nơi biên giới i i. Nơi hải đảo trùng khơi nay a vài nhời. Lời 1:Đã thề lời thề như sông núi i i..rằng cũng có a trọn đời là trọn đời thương nhau. Tình ta mãi sắt son một màu. (Nữ):Xa cách i i. lòng ta vẫn mà bên nay a như gần Ơi người thương ơi! Tình ta thắm mãi như cau trầu Xa cách i i. lòng ta vẫn mà bên nay a như gần Lời 2(nữ) :Xa cách i i chân trời góc bể i i. lòng cũng có a như gần, là như gần người ơi! (tốp nữ)Rằng ta vẫn thuỷ chung đợi chờ (nữ ):Năm ì tháng i i. dù năm tháng đổi thay, không thay đổi lòng Ơi người thương ơi! (Tốp nữ ):Rằng bến vẫn ngóng trông con đò Nữ: Năm tháng i i, dù năm tháng đổi thay, không thay đổi lòng. Lời 3(Tốp nữ)Gặp nhau i trao tình cho đỡ nhớ i i , này cũng có a ngỏ lời là ngỏ lời khát khao. Rằng mình những mong sao một ngày (Nữ) Bến lại i i. là bến lại à bên nay a gặp đò Ơi người thương ơi ! (tốp nữ) Rằng mình sẽ có chung mẹ thầy (Nữ)Bến lại i i. là bến lại à bên nay a gặp đò Lời 4a(Nữ):Sóng reo là reo, gió hát i i, Kìa cũng có a cánh cò là cánh cò sang sông. (tốp nữ)Tình ta sẽ trăm năm mặn nồng Nên đạo i ơ, là nên đạo à bên nay a vợ chồng (là) Ơi người thương ơi ! Tình gắn bó như sông với cầu (Nữ):Nên đạo i ơ là nên đạo à bên nay a vợ chồng Lời 4b(tốp Nữ):Gốc đa là đa nay bến nước i i, này cũng có a cánh đồng, là cánh đồng dòng sông. Làm ông mối se dây tơ hồng Kết ngãi i ơ ơ, là kết ngãi à bên nay a bạn lòng (là) Bao đời quê hương, làm ông mối se dây tơ hồng Kết ngãi i ơ ơ, là kết ngãi à bên nay a vợ chồng (là hư , hứ hội hừ, là hư, hữ hơi hừ)