Nhắn gửi người thương

Đóng góp: doduchien68
NHẮN GỬI NGƯỜI THƯƠNG

Theo điệu : Ai xuôi về (dân ca Quan họ)

Viết cho 1 nữ + tốp nữ hát

Lời mở: (tốp nữ):

Gửi là chúng em nhắn người …Nơi biên giới i i. Nơi hải đảo trùng khơi nay a vài nhời.

Lời 1
:Đã thề lời thề như sông núi i i..rằng cũng có a trọn đời là trọn đời thương nhau.

Tình ta mãi sắt son một màu.

(Nữ):Xa cách i i. lòng ta vẫn mà bên nay a như gần

Ơi người thương ơi! Tình ta thắm mãi như cau trầu

Xa cách i i. lòng ta vẫn mà bên nay a như gần

Lời 2
(nữ) :Xa cách i i chân trời góc bể i i. lòng cũng có a như gần,

là như gần người ơi!

(tốp nữ)Rằng ta vẫn thuỷ chung đợi chờ

(nữ ):Năm ì tháng i i. dù năm tháng đổi thay, không thay đổi lòng

Ơi người thương ơi!

(Tốp nữ ):Rằng bến vẫn ngóng trông con đò

Nữ: Năm tháng i i, dù năm tháng đổi thay, không thay đổi lòng.

Lời 3
(Tốp nữ)Gặp nhau i trao tình cho đỡ nhớ i i , này cũng có a ngỏ lời

là ngỏ lời khát khao.

Rằng mình những mong sao một ngày

(Nữ) Bến lại i i. là bến lại à bên nay a gặp đò

Ơi người thương ơi !

(tốp nữ) Rằng mình sẽ có chung mẹ thầy

(Nữ)Bến lại i i. là bến lại à bên nay a gặp đò

Lời 4a
(Nữ):Sóng reo là reo, gió hát i i, Kìa cũng có a cánh cò

là cánh cò sang sông.

(tốp nữ)Tình ta sẽ trăm năm mặn nồng

Nên đạo i ơ, là nên đạo à bên nay a vợ chồng (là)

Ơi người thương ơi ! Tình gắn bó như sông với cầu

(Nữ):Nên đạo i ơ là nên đạo à bên nay a vợ chồng

Lời 4b
(tốp Nữ):Gốc đa là đa nay bến nước i i, này cũng có a cánh đồng,

là cánh đồng dòng sông.

Làm ông mối se dây tơ hồng

Kết ngãi i ơ ơ, là kết ngãi à bên nay a bạn lòng (là)

Bao đời quê hương, làm ông mối se dây tơ hồng

Kết ngãi i ơ ơ, là kết ngãi à bên nay a vợ chồng

(là hư , hứ hội hừ, là hư, hữ hơi hừ)Bình luận (1)

 1. doduchien68

  NHẮN GỬI NGƯI THƯƠNG

  Theo điệu : Ai xuôi về (dân ca quan họ)

  Viết cho 1 nữ + tốp nữ hát

  Lời mở: (tốp nữ):

  Gửi là chúng em nhắn người …Nơi biên giới i i. Nơi hải đảo trùng khơi nay a vài nhời.

  Lời 1 :Đã thề lời thề như sông núi i i..rằng cũng có a trọn đời là trọn đời thương nhau.

  Tình ta mãi sắt son một màu.

  (Nữ):Xa cách i i. lòng ta vẫn mà bên nay a như gần

  Ơi người thương ơi! Tình ta thắm mãi như cau trầu

  Xa cách i i. lòng ta vẫn mà bên nay a như gần

  Lời 2 (nữ) :Xa cách i i chân trời góc bể i i. lòng cũng có a như gần,

  là như gần người ơi!

  (tốp nữ)Rằng ta vẫn thuỷ chung đợi chờ

  (nữ ):Năm ì tháng i i. dù năm tháng đổi thay, không thay đổi lòng

  Ơi người thương ơi!

  (Tốp nữ ):Rằng bến vẫn ngóng trông con đò

  Nữ: Năm tháng i i, dù năm tháng đổi thay, không thay đổi lòng.

  Lời 3 (Tốp nữ)Gặp nhau i trao tình cho đỡ nhớ i i , này cũng có a ngỏ lời

  là ngỏ lời khát khao.

  Rằng mình những mong sao một ngày

  (Nữ) Bến lại i i. là bến lại à bên nay a gặp đò

  Ơi người thương ơi !

  (tốp nữ) Rằng mình sẽ có chung mẹ thầy

  (Nữ)Bến lại i i. là bến lại à bên nay a gặp đò

  Lời 4a (Nữ):Sóng reo là reo, gió hát i i, Kìa cũng có a cánh cò

  là cánh cò sang sông.

  (tốp nữ)Tình ta sẽ trăm năm mặn nồng

  Nên đạo i ơ, là nên đạo à bên nay a vợ chồng (là)

  Ơi người thương ơi ! Tình gắn bó như sông với cầu

  (Nữ):Nên đạo i ơ là nên đạo à bên nay a vợ chồng

  Lời 4b (tốp Nữ):Gốc đa là đa nay bến nước i i, này cũng có a cánh đồng,

  là cánh đồng dòng sông.

  Làm ông mối se dây tơ hồng

  Kết ngãi i ơ ơ, là kết ngãi à bên nay a bạn lòng (là)

  Bao đời quê hương, làm ông mối se dây tơ hồng

  Kết ngãi i ơ ơ, là kết ngãi à bên nay a vợ chồng

  (là hư , hứ hội hừ, là hư, hữ hơi hừ)