Người hàng xóm

Bình luận (1)

  1. yeunhacdo1971

    xin BQT cập nhật tên tác giả tân nhạc Tô Thanh Tùng , phổ thơ Nguyễn Bính, soạn lời vọng cổ :NSƯT Thanh Vũ ( đã mất),bài hát dc thu thanh tại Saigon Audio năm 1995 , ban nhạc Thái An , Văn Hải, Thanh Liêm, Thanh Tuấn , Mỹ Hoa, Nguyễn Thu , Hồng Lê, Lê Duy & Thái Dũng