Người đi đâu

NGƯỜI ĐI ĐÂU

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Phan Huấn.
*************************

 

Người (ối à) người đi đâu
Ấy mấy người (ối à) người đi đâu (ới à) là đâu (i i)
Bỏ vắng (ơi à ) tình tang
Luống (ơ) tính (ơ) tính tình tang
Luống (ơ) tính (ơ) tính tình tang cái tang tình (ơ) là
Nói có (a) đèn mờ (ơ) là ấy đèn ấy đèn là mờ
Rằng thì có (ối a) ai khêu, ấy đèn ấy đèn là mờ
Rằng thì có (ới à) em khêu

Cầu (ối à) thì tre
Ấy mấy cầu (ối à) thì tre (ớ ơ) là tre
Khen ai khéo bắc (ới à) tình tang
Luống (ơ) tính (ơ) tính tình tang cái tang tình (ơ) là
Nói có (a) gập gềnh, ấy gập ấy gập gềnh
Rằng thì có (ới a) ai đi
Ấy gập (ối a) gập gềnh
Rằng thì có (ới a) em đi

Bình luận (1)

  1. phantung
    Và bài này là dân ca của Bắc Ninh, BQT cũng xem lại nhé